Si poguéssim premsar el temps, els més de 100 anys dedicats a la viticultura de la família Reverté, obtindríem un most singular amb gust de constància i vocació.

Un cava comença a fer-se a la terra on creix la vinya. Per tant, podríem dir que el primer autor d’aquest cava fou el besavi Josep Reverté, vinyater de Salomó.

El seu fill Joan acollí la comesa de cultivar els ceps. Però, a més, va aprendre l’ofici de ferrer, que va posar al servei de la seva estimada vinya, forjant els estris per al camp però forjant, també, el seu caràcter i el dels seus successors, amb l’empenta, l’esforç i la constància de qui treballa a la farga i també a la terra.

El nét Enric continuà fidelment els tradicionals conreus familiars i, el besnét, també Enric, ha recollit la saviesa i la passió de les generacions que el precedeixen per a fer fermentar aquell most virtuós i convertir-lo en el Cava Reverté d’avui.